Znalecké služby v oboru

Strojírenství

všeobecné, technický stav strojů, zařízení a technologických celků

Ekonomika

ceny a odhady movitých věcí

ceny a odhady motorových vozidel, strojů, zařízení a technologických celků

Poskytované znalecké služby

Soudní znalectví

Vyhotovení znaleckých posudků pro potřeby soudu a jiných orgánů, institucí, právnických a fyzických osob

Konzultace - Poradenství

Poskytování odborných rad a konzultací. Zejména při zadávacich řízeních, přebírání strojních a technologických zařízení a reklamačních řízení.

Znalecký posudek

Odborné posouzení věci, které provádí soudní znalec. Náležitosti posudku určuje legislativa nebo příslušný orgán.

Oceňování

Oceňování věcí a jiných majetkových hodnot a služeb.

Odborná expertíza

Odhad ceny

Soudní znalec

Soudním znalcem je fyzická osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.254/2019 Sb. o znalcích a tlumočnících.

Činnost soudního znalce upravuje dále vyhlášky ministerstva spravedlnosti č.503/2020 Sb. Vyhláška o výkonu znalecké činnosti, 504/2020 Sb. Vyhláška o znalečném, 505/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Soudní znalec je jmenován příslušným krajským soudem či ministerstvem spravedlnosti.

Odkaz na stránky znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky

Kontakt

Ing. Tomáš Semrád - soudní znalec a odhadce v oboru ekonomika a strojírenství.

telefon: 
+420 731 440 426
e-mail : tomas.semrad(zavinac)znalecke-sluzby(tecka)cz

Adresa
Semovická 483
Bystřice
25751

datová schránka ID: 7retx22 

Fakturační údaje
Ing. Tomáš Semrád
Líšno 73
Bystřice
25751

IČ: 67429076
DIČ: CZ7902080582

Bankovní spojení: ČSOB Benešov
Číslo účtu: 239347778/0300
SWIFT CODE: CEKOCZPP
IBAN: CZ11 0300 0000 0002 3934 7778
UID-Nr.: CZ7902080582